საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მე-6 კორპუსი
ოთახი # 314ბ
ია ხმიადაშვილი
ტელ (შიდა): 7734
ტელ (მობ.): 555 110 268